Nadruk

Wszystko zostało powiedziane!

Teraz informacje prawne na pierwszy rzut oka.

Nadruk

Informacje zgodnie z § 5 TMG:
FR L'Osteria SE
Otl-Aicher-Str. 60
80807 Monachium

Zarząd:
Jürgen Wallmann
Ingo Gugisch

Rada Nadzorcza:
Henry McGovern (supervisory board chairman)
Klaus Rader
Friedemann Findeis
Maciej Mausch

Kontakt:
E-mail: office@losteria.de
Telefon: +49 (0) 89/389 89 0
Fax: +49 (0) 89/389 89 111

Sąd rejestrowy:
Sąd lokalny w Monachium
Numer rejestracyjny: HRB 246162

Podatek od wartości dodanej:
Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży zgodnie z §27 a ustawy o podatku od sprzedaży: DE815837945

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 Abs. 2 RStV:
Ingo Gugisch

FR L'Osteria SE


ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online (OS): ec.europa.eu/consumers/odr
Nasz adres e-mail znajdziesz w nadruku powyżej.
Nie mamy ochoty ani obowiązku uczestniczyć w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ
Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiadomości o konkretnym naruszeniu prawa. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy odpowiednie treści.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA LINKI
Nasza strona zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze dany oferent lub operator tych stron. Podlinkowane strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie linkowania.

Stałe monitorowanie treści stron, do których prowadzą linki, nie jest jednak uzasadnione bez konkretnych przesłanek wskazujących na naruszenie prawa. W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy takie linki.

COPYRIGHT
Treści i dzieła na tych stronach stworzone przez operatorów stron podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek forma komercjalizacji takich materiałów wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
O ile treści zawarte na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, natychmiast usuniemy takie treści.

CROWDINVESTING
Crowdinvesting na Kapilendo (Ostrzeżenie prawne: Zakup tego papieru wartościowego wiąże się z dużym ryzykiem i może doprowadzić do całkowitej utraty zainwestowanych środków. Dla oferty tego papieru wartościowego nie jest publikowany prospekt emisyjny, lecz karta informacyjna o papierach wartościowych, którą można uzyskać odpowiednio na platformie Kapilendo oraz na stronie internetowej emitenta): kapilen.do/losteria-hp

WIB o Crowdinvestingu: WIB Pobierz jako PDF