Privacyverklaring

Protezione dei dati personali.

Met ons is uw gegevens veilig

Privacyverklaring

FR L'Osteria SE
Otl-Aicher-Str. 60
80807 Munich

De exploitant van deze webpagina’s neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen over de privacybescherming en met deze privacyverklaring.

Het gebruik van onze website is in de regel mogelijk zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet invoeren. Voor zover op onze website persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, verstrekt u die voor zover mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Wij maken u erop attent dat de verzending van gegevens via het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) bepaalde veiligheidsrisico’s kan inhouden. Een absolute bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

COOKIES
Deze webpagina’s maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies stellen ons in staat om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden en in uw browser opgeslagen worden.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “session-cookies”. Zij worden na afloop van uw bezoek aan onze website (sessie) automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen tot u deze zelf verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt, wanneer er cookies geplaatst gaan worden. U kunt de plaatsing van cookies dan in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in algemene zin uitsluiten en het automatische wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

SERVERLOGBESTANDEN
De provider van de webpagina’s verzamelt automatisch informatie die uw browser automatisch aan ons doorgeeft, en slaat deze informatie op in zogenaamde serverlogbestanden. Dit zijn:

Deze gegevens zijn niet te herleiden tot specifieke personen. Er worden geen pogingen ondernomen om dergelijke gegevens met andere databronnen te combineren. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens achteraf na te trekken, wanneer er concrete aanknopingspunten zijn voor een onwettig gebruik.

CONTACTFORMULIER / ONLINE SOLLICITATIE
Wanneer u bij ons via het contactformulier aanvragen of online sollicitaties indient, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u opgegeven persoonlijke gegevens bij ons opgeslagen voor de bewerking van de aanvraag en met het oog op eventuele vragen van onze zijde. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.

GOOGLE ANALYTICS
Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

BROWSER PLUGIN
U kunt de opslag van cookies door een desbetreffende instelling in uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. Uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking daarvan door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

BEZWAAR AANTEKENEN TEGEN DE VASTLEGGING VAN GEGEVENS
U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Een opt-out-cookie is ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze website: schakel Google Analytics uit

VERWERKING VAN OPDRACHTGEGEVENS
Wij hebben met Google een overeenkomst voor de verwerking van opdrachtgegevens afgesloten en houden ons bij het gebruik van Google Analytics volledig aan de strikte bepalingen van de Duitse privacywetgeving.

IP-ANONIMISERING
Wij maken op deze website gebruik van de functie “Activering van de IP-anonimisering”. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verband houdende diensten te verlenen aan de exploitant van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet in verband gebracht met andere gegevens bij Google.

DEMOGRAFISCHE KENMERKEN BIJ GOOGLE ANALYTICS
Deze website gebruikt de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Daardoor kunnen berichten worden samengesteld die uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van de websitebezoeker bevatten. Deze gegevens zijn afkomstig uit interessegerichte reclame van Google en uit bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet tot een specifieke persoon worden herleid. U kunt deze functie op elk gewenst moment via de reclame-instellingen in uw Google-account deactiveren of de registratie van uw gegevens door Google Analytics in algemene zin verbieden zoals onder het punt “Bezwaar aantekenen tegen dataregistratie”.

FACEBOOK-PIXEL
Onze website maakt voor de conversiemeting gebruik van de bezoekersactiepixel van Facebook, Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Daarmee kan het gedrag van websitebezoekers worden opgevolgd, nadat deze door een klik op een advertentie op Facebook naar de website van de aanbieder doorgestuurd zijn. Daardoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marketingdoeleinden worden geanalyseerd en voor toekomstige advertentiecampagnes worden geoptimaliseerd.
De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem en zijn voor ons niet herleidbaar tot de identiteit van de gebruikers. Deze gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verband kan worden gelegd met het betreffende gebruikersprofiel en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de Facebook-privacyrichtlijn (https://www.facebook.com/about/privacy/). Daardoor kan Facebook de presentatie van advertenties op Facebook-pagina’s en buiten Facebook aansturen. Dit gebruik van de gegevens kan niet worden beïnvloed door ons als website-exploitant.

In de privacyverklaring van Facebook vindt u verdere aanwijzingen over de bescherming van uw privésfeer https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt tevens de remarketing-functie “Custom Audiences“ onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deactiveren. Daarvoor moet u bij Facebook aangemeld zijn.

Wanneer u geen Facebook-account heeft, kunt u de gebruiksgerelateerde reclame van Facebook op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance deactiveren: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

GOOGLE WEB FONTS
De website gebruikt voor de uniforme weergave van lettertypes zogenaamde Web Fonts die door Google beschikbaar worden gesteld. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde web fonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven. Wanneer uw browser Web Fonts niet ondersteund, wordt een standaard lettertype van uw computer gebruikt.

Verdere informatie over de Google Web Fonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

GOOGLE ANALYTICS REMARKETING
Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met apparaatoverkoepelende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Deze functie maakt het mogelijk om de met Google Analytics Remarketing aangemaakte reclamedoelgroepen aan de apparaatoverkoepelende functies van Google AdWords en Google-DoubleClick te koppelen. Op deze manier kunnen interessegerelateerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die op basis van uw vroegere gebruiks- en surfgedrag op een eindapparaat (bijv. smartphone) aan u aangepast werden, ook op een van uw andere eindapparaten (bijv. tablet of pc) worden weergegeven.

Heeft u een desbetreffende toestemming verleend, dan koppelt Google voor dit doel uw web- en app-browserproces aan uw Google-account. Op die manier kunnen op elk eindapparaat waarop u zich met uw Google-account aanmeldt, dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden gepresenteerd.
Ter ondersteuning van deze functie registreert Google Analytics google-geverifieerde ID’s van de gebruikers die tijdelijk aan onze Google-Analytics-data worden gekoppeld om doelgroepen voor de apparaatoverkoepelende advertenties te definiëren en aan te maken.
U kunt de apparaatoverkoepelende remarketing/targeting permanent uitsluiten door in uw Google-account gepersonaliseerde reclame te deactiveren. Gebruik daarvoor deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

RECHT OP INFORMATIEVERSTREKKING, VERWIJDERING EN BLOKKERING VAN GEGEVENS
U heeft op elk gewenst moment het recht op kosteloze informatieverstrekking over de persoonlijke gegevens die opgeslagen zijn, hun herkomst en de ontvanger en het doel van de dataverwerking. Tevens heeft u er recht op correcties, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verlangen.
Hierover en voor verdere vragen over het thema persoonlijke gegevens kunt u op elk gewenst moment via het in het impressum aangegeven adres of via e-mail – privacy@losteria.de – contact met ons opnemen.