L'Osteria Dortmund Europaplatz
Europaplatz 3, 44269 Dortmund