Zásady ochrany osobních údajů

Protezione dei dati personali.

S vámi, vaše data jsou bezpečné

Zásady ochrany osobních údajů

FR L'Osteria SE
Otl-Aicher-Str. 60
80807 Munich

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S Vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu s právními předpisy na ochranu údajů a těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Použití našich webových stránek je zpravidla možné bez poskytnutí osobních údajů. V rozsahu, v jakém jsou osobní údaje (např. jméno, adresa nebo e-mailové adresy) shromažďovány na našich stránkách, se to vždy provádí pokud možno na dobrovolném základě. Tyto údaje nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu předávány třetím stranám.

Upozorňujeme na to, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Kompletní ochrana údajů proti přístupu třetích stran není možná.

SOUBORY COOKIES
Internetové stránky někdy používají takzvané soubory cookies. Soubory cookies nezpůsobují žádné poškození počítače a neobsahují viry. Soubory cookies se používají k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přátelštější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají v počítači a které ukládá váš prohlížeč.

Většina cookies, které používáme, jsou takzvané „session- cookies“. Po skončení vaší návštěvy budou automaticky smazány. Ostatní soubory cookies zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookies nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o nastavení souborů cookies a povolil cookies pouze v jednotlivých případech, aby se vyloučilo přijetí cookies pro určité situace nebo obecně, a aby se cookies automaticky odstranily, když je prohlížeč zavřený. Zakázání souborů cookies může omezit funkčnost tohoto webu.

SOUBORY PROTOKOLU SERVERU
Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do takzvaných souborů protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky odesílá. Jsou to:

Tato data nelze přiřadit určitým osobám. Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat. Vyhrazujeme si právo na kontrolu těchto dat retrospektivně, pokud se dozvíme o konkrétních informacích o nelegálním používání.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ/PŘIHLÁŠKA ONLINE
Pokud nám zašlete dotazy nebo přihlášky online prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje budou uloženy z dotazníku včetně kontaktních údajů, které jste zde poskytli za účelem zpracování žádosti a pro případ návazných dotazů. Tyto údaje nepředáváme dále bez vašeho souhlasu.

GOOGLE ANALYTICS
Tento web využívá funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy v počítači a které umožňují analyzovat používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a ukládají se tam.

Další informace o používání uživatelských údajů službou Google Analytics najdete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

PLUGIN PROHLÍŽEČE
Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím způsobem nastavení softwaru svého prohlížeče; nicméně vás upozorňujeme, že v tomto případě nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Dále můžete zabránit shromažďování dat generovaných souborem cookie a využívání dat vztahujících se k vašemu používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto dat společností Google tak, že z následujícího odkazu stáhnete a nainstalujete dostupné pluginy prohlížeče: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

NÁMITKA PROTI SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ
Shromažďování svých údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Nastaví se soubor opt-out-cookie, aby zabránil shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách těchto webových stránek: Deaktivace služby Google Analytics

ZPRACOVÁNÍ DAT ZÁZNAMU
Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování dat záznamu se společností Google a plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu soukromí při zpracování dat při používání služby Google Analytics.

ANONYMIZACE IP
Na této webové stránce používáme funkci „Povolit anonymizaci IP“ Tímto způsobem však bude vaše IP adresa zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou stranami dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele této webové stránky bude Google používat tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu souvisejících s provozovatelem webové stránky. IP adresa odeslaná vaším prohlížečem jako součást služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty od Googlu.

DEMOGRAFICKÉ FUNKCE V GOOGLE ANALYTICS
Tento web používá funkci „demografické funkce“ služby Google Analytics. Tak se mohou vytvořit sestavy, které obsahují údaje o stáří, pohlaví a zájmech návštěvníků stránky. Tato data pocházejí z reklamy na základě zájmů společnosti Google a z údajů návštěvníků třetích stran. Tato data nelze přiřadit žádné konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli vypnout pomocí nastavení reklam ve svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování svých dat pomocí služby Google Analytics, jak je popsáno v bodě „námitka proti shromažďování dat“.

FACEBOOK-PIXEL
Naše webová stránka využívá k měření konverzí pixel pro návštěvnické akce od Facebooku, Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Lze sledovat chování návštěvníků stránky poté, co jsou kliknutím na reklamu na Facebooku přesměrováni na web poskytovatele. To umožňuje vyhodnocovat efektivitu facebookových reklam pro účely statistiky a průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní akce.
Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele této webové stránky anonymní, nemůžeme vyvodit závěry o totožnosti uživatelů. Data jsou ale ukládána a zpracovávána Facebookem tak, aby bylo možné napojení na příslušný uživatelský profil a Facebook mohl data využívat pro vlastní reklamní účely podle zásad používání dat na Facebooku (https://www.facebook.com/about/privacy/). To Facebooku umožňuje přepínat reklamy na Facebooku i mimo Facebook. Takové použití dat nemůže být ovlivněno námi jako provozovatelem webu.

Další informace o ochraně osobních údajů najdete v pokynech o ochraně osobních údajů na Facebooku https://www.facebook.com/about/privacy/.

Kromě toho můžete vypnout remarketingovou funkci „Custom Audiences“ v https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen .
K tomu musíte být přihlášeni na Facebook.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete reklamu založenou na používání Facebooku zakázat na webových stránkách Evropské interaktivní aliance Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ .

WEBOVÉ FONTY GOOGLE WEB
Tato stránka používá kvůli jednotnému zobrazení písem takzvané webové fonty, které jsou poskytovány společností Google. Při vyvolání stránky načte prohlížeč požadované webové fonty do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazil text a písma. Pokud váš prohlížeč nepodporuje webové fonty, používá standardní písmo v počítači.

Další informace k webovým fontům Google najdete na https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů Google: https://www.google.com/policies/privacy/ .

GOOGLE ANALYTICS REMARKETING
Naše webové stránky využívají funkce služby Google Analytics Remarketing ve spojení s funkcemi napříč zařízeními Google AdWords a Google DoubleClick. Poskytovatelem je Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Tato funkce umožňuje cílovou skupinu reklamy vytvořenou pomocí služby Google Analytics Remarketing spojovat s funkcemi napříč zařízeními Google AdWords a Google DoubleClick. Tímto způsobem mohou být na jiném koncovém zařízení (např. na tabletu nebo PC) zobrazovány personalizované reklamní zprávy, které vám byly přizpůsobeny na jiném vašem koncovém zařízení (např. mobilní telefon) podle vašeho předchozího používání a chování při surfování.

Pokud jste k tomu dali svolení, Google pro tento účel propojí vaši historii procházení webu a aplikace s vaším účtem Google. Tímto způsobem se mohou zobrazovat stejné personalizované reklamní zprávy na jakémkoli koncovém zařízení, na kterém se přihlašujete pomocí účtu Google.
Pro podporu této funkce shromažďuje služba Google Analytics ID ověřované společností Google, kteří jsou dočasně propojeni s daty služby Google Analytics, pro určení a vytvoření cílové skupiny pro reklamní reklamy mezi zařízeními.
Trvale nesouhlasit s remarketingem/targetingem mezi zařízeními můžete tak, že zakážete personalizované reklamy ve svému účtu Google; k tomu postupujte podle tohoto odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Další informace a zásady ochrany osobních údajů najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

PRÁVO NA INFORMACE, SMAZÁNÍ, BLOKOVÁNÍ
Vždy máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování dat, jakož i právo na opravu, blokování nebo smazání těchto údajů.
Pokud k tomu máte nějaké dotazy nebo nějaké další dotazy týkající se osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese uvedené v tiráži nebo e-mailem – privacy@losteria.de.

VYUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno, datum narození, pohlaví a údaje o vašem chování v online prostředí) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 3 let od poslední objednávky nebo rezervace. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu.
 

POKROČILÝ MARKETING NA ZÁKLADĚ SOUHLASU
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirativní nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku. Váš souhlas lze samozřejmě kdykoli odvolat, stačí nás kontaktovat. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak. Informace sbíráme z rezervačního systému a přes online formulář pro přihlášení do newsletteru L'Osteria Famiglia. (Popřípadě musíme uvést další kanály, kdybychom začali sbírat maily i odjinud.) .